TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine ați venit !

Vă mulțumim că folosiți produsele și serviciile noastre!

Prin accesarea și utilizarea platformei METROPOLIS precum și a oricăror servicii disponibile prin intermediul platformei (denumite în continuare „Serviciul”), sunteți de acord să respectați prezenții termeni și condiții de utilizare.

Serviciul este deținut și controlat de Eventya Co SRL („Furnizor”).

Prezenții termeni și condiții de utilizare stabilesc drepturile și obligațiile dvs. în legătură cu Serviciul. Dacă nu sunteți de acord să respectați prezenții termeni și condiții de utilizare, în integralitatea lor, renunțați la accesarea și utilizarea Serviciului.

Contul dvs. de utilizator al Serviciului

Pentru utilizarea Serviciului trebuie să aveți vârsta minimă de 16 ani.

Vă puteți crea contul personal în cadrul Serviciului sau vi se poate atribui un cont de către unul dintre administratori, în această situație fiindu-vă aplicabili termeni și condiții diferite sau suplimentare, iar administratorul având dreptul să vă acceseze sau să vă dezactiveze contul.

Pentru a vă proteja contul de utilizator al Serviciului, păstrați confidențialitatea asupra parolei dvs.

Rețineți că sunteți responsabil pentru întreaga activitate care are loc în sau prin intermediului contului de utilizator al Serviciului. Încercați să nu utilizați aceeași parolă pentru aplicații terțe

Conținutul dvs. în cadrul Serviciului

Unele componente ale Serviciului vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut.

Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs.

Când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut în cadrul Serviciului sau prin intermediul acestuia, acordați Furnizorului (și partenerilor acestuia) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine în cadrul Serviciului), comunicarea, publicarea, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a Serviciului, precum și de dezvoltare a unor funcționalități noi.

Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi Serviciul. Unele componente ale Serviciului vă pot oferi modalităţi de accesare şi de eliminare a conţinutului furnizat către respectivul serviciu. De asemenea, pentru anumite componente ale Serviciului,  există termeni şi condiţii sau setări care restrâng domeniul de utilizare a conţinutului trimis în cadrul respectivelor componente ale Serviciului. Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda această licență pentru întregul conținut pe care îl trimiteți în cadrul Serviciului. Dacă trimiteţi feedback sau sugestii despre Serviciu, putem utiliza feedbackul sau sugestiile respective fără a avea nicio obligaţie faţă de dvs.

Utilizarea Serviciului

Trebuie să respectați termenii și condițiile de utilizare, precum și politica de confidențialitate puse la dispoziție în cadrul Serviciului.

Nu utilizaţi Serviciul în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să interferați cu Serviciul sau să îl accesaţi în alte moduri decât prin interfaţa şi cu respectarea instrucțiunilor oferite de noi. Puteţi utiliza Serviciul numai în conformitate cu dispozițiile legale. Putem suspenda sau înceta furnizarea Serviciului către dvs. dacă nu respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciului nu vă conferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul Serviciului, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii termeni şi condiţii de utilizare nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciului. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciul.

Serviciul afişează un anumit conţinut care nu aparţine Furnizorului. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv entităţii care îl pune la dispoziţie.

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI)

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturile intangibile, cum ar fi: dreptul de autor, know-how-ul, drepturile ce poartă asupra bazelor de date, designului, modelelor, brevetelor, mărcilor de comerț înregistrate, precum și a domeniilor înregistrate.

Serviciul este protejat de convențiile internaționale și legislația națională cu privire la dreptul de autor, precum și de reglementările comerciale internaționale. Toate elementele de conținut, incluzând layout-uri, texte, imagini, ilustrații, grafice, clipuri audio sau video fac obiectul mărcilor înregistrate de comerț, mărcilor de servicii, drepturilor de autor și altor drepturi conexe sau al licențelor deținute de Furnizor și partenerii săi sau terțelor-părți care au acordat Furnizorului licența cu privire la respectivul conținut.

Logo-urile, denumirile bunurilor și serviciilor, precum și ofertele care aparțin partenerilor Furnizorului sunt proprietatea acestora, ei având drepturi și obligații depline asupra lor. Utilizatorul Serviciului nu poate copia, descărca, reproduce, modifica, distribui, transmite, transfera sau crea lucrări derivând din conținutul Serviciului fără permisiunea scrisă a Furnizorului.

Prin accesarea Platformei, utilizatorul este de acord să protejeze, să asigure, să apere și să prezume nevinovăția Furnizorului în raport cu toate pierderile, cheltuielile, pagubele și costurile rezultate din încălcarea acestor termeni și condiții de utilizare de către el.

Permisii și responsabilități

Utilizatorii Serviciului sunt direct răspunzători pentru:

  • orice conținut pe care îl introduc prin intermediul Serviciului;
  • toate activitățile din cadrul Serviciului, cum ar fi: crearea, editarea, modificarea sau ștergerea conținutului, care sunt făcute sub username-ul lor, Furnizorul rezervându-și dreptul de a interveni asupra unui astfel de conținut, dacă cerințele stabilite în prezentul document nu sunt respectate
Utilizatorilor Serviciului NU li se permite :
  1. să înregistreze orice conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, pornografic, care lezează intimitatea persoanei sau care afectează minorii în orice fel;
  2. să înregistreze conținut care include informații private sau care identifică o terță persoană fără consimțământul expres al acesteia;
  3. să înregistreze conținut care este fals, înșelător, confuz sau prin care se dezinformează;
  4. să utilizeze Serviciul în scopuri ilegale sau neautorizate;
  5. să modifice, să adapteze sau să exploateze securitatea Serviciului;
  6. să creeze și să trimită emailuri nesolicitate către alți utilizatori ai Serviciului („SPAM”);
  7. nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi vreo parte a Serviciului şi a programelor software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră.

Dacă utilizatorul nu este cetățean român sau rezident în România, el este obligat să se supună legii române cu privire la comportamentul și conținutul acceptabile în media online.

Modificarea și încetarea furnizării Serviciului

Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciul. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori caracteristici; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unei componente a Serviciului.

Puteţi să renunţaţi oricând la utilizarea Serviciului, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu dvs.

De asemenea, Furnizorul poate întrerupe furnizarea Serviciului către dvs. sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru componentele Serviciului.

Considerăm că dvs. sunteţi proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea unei componente a Serviciului, în situaţiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil şi în mod rezonabil şi vă vom oferi posibilitatea de a prelua informaţiile din cadrul respectivei componente a Serviciului.

Garanții și declinarea responsabilității

Furnizăm Serviciul la un nivel comercial rezonabil de competență și atenție și sperăm să vă bucurați de utilizarea lui. Sunt însă câteva lucruri pe care nu le putem garanta în legătură cu Serviciul. În afara celor expres stabilite în acești termeni și condiții de utilizare, nici Furnizorul, nici partenerii acestuia nu pot face alte promisiuni în legătură cu Serviciul. De exemplu, nu ne asumăm niciun angajament în legătură cu conținutul din cadrul Serviciului, funcțiile specifice ale acestuia sau fiabilitatea, disponibilitatea sau capacitatea acestuia de a vă satisface cerințele. Furnizăm Serviciul așa cum este („AS IS”).

Responsabilități

Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile de orice fel, pe care utilizatorul Serviciului sau o terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricăreia dintre obligațiile stabilite în prezenții termeni și condiții de utilizare.

Furnizorul nu trebuie făcut responsabil dacă subcontractorii și/sau partenerii săi nu îndeplinesc oricare dintre obligațiile contractuale.

Forța majoră

Niciuna dintre părți nu trebuie făcută responsabilă pentru încălcarea obligațiilor, dacă această încălcare este cauzată de un eveniment de forță majoră.

Forța majoră este acel eveniment imprevizibil și imposibil de evitat de către oricare dintre părți, recunoscută ca atare de legislația în vigoare.

Despre prezenții termeni și condiții de utilizare

Putem modifica prezenții termeni și condiții de utilizare și orice termeni suplimentari care se aplică Serviciului, în scopul (de exemplu) de a reflecta întocmai schimbările legislației și ale funcționalităților Serviciului. Ar trebui să aruncați din când în când o privire asupra lor!

Schimbările nu sunt aplicabile retroactiv și vor intra în vigoare nu mai curând de 10 zile după afișarea acestora. Totuși, modificările aferente noilor funcționalități ale Serviciului, precum și cele care au la bază modificări ale legislației se vor aplica imediat. În situația în care nu sunteți de acord cu modificările respective, puteți întrerupe utilizarea acelei componente a Serviciului.

Dacă există discrepanță între termenii și condițiile de utilizare și termenii suplimentari, prevalează termenii suplimentari. Prezenții termeni și condiții de utilizare se aplică în relația dintre dvs. și Furnizor. Aceștia nu creează niciun drept pentru terții beneficiari. Dacă, în cazul în care nu respectaţi prezenţii termeni şi condiţii, nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor). Dacă anumiţi termeni se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta ceilalți termeni şi celelalte condiţii de utilizare. Pentru a vă informa cu privire la modalitatea de a ne contacta, vizitați pagina noastră de contact din cadrul Serviciului.